Menu

Pomůcky

Pro úspěšnou terapii afázie je zásadní výběr pomůcek. Mohlo by se zdát, že dětské knížky a slabikáře jsou pro začátek dobré, ty ale nejsou pro terapii vhodné. Vašeho blízkého by mohlo frustrovat, že se znovu cítí jako v první třídě.

Kde tedy hledat vhodné pomůcky? A jak se v nich vyznat? Připravili jsme pro vás přehled dostupných pomůcek, které jsou určené pro dospělé pacienty. Můžete vybírat z moderních aplikací, pracovních listů a cvičebnic. V první řadě je ale nejlepší vše zkonzultovat s ošetřujícím klinickým logopedem. Doporučí vám pomůcky, které budou odpovídat potřebám vašeho blízkého nebo čemu se při domácí terapii vyhnout.

Všechny pomůcky

AfaSlovník

První logopedická aplikace pro léčbu afázie v Česku. Nabízí samostatné intenzivní procvičování řeči zábavnou formou.

Pracovní listy na tvorbu vět

Klinická logopedka a předsedkyně Asociace klinických logopedů Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová ve spolupráci s ilustrátorkou Evou Válkovou vytvořila materiály věnované rozvoji slovní zásoby a následné tvorbě slovních spojení a vět. Listy jsou tématicky řazené. Pracují se známou a frekventovanou slovní zásobou z obasti kuchyně, osobní hygieny, povolání, volnočasových aktivit a tradic. Najdete v nich typy úloh, jako například propojení slova a vyobrazení, dosazení […]

Sešity Procvičování řeči a slovní zásoby

Sešity s úkoly k procvičování řeči a slovní zásoby. Primárně byly vydané pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, jsou ale využitelné i pro lidi s afázií.

Terapeutický materiál afázie – Kolínka

Pracovní listy nabízí plno úkolů k procvičování psaní, čtení, rozpoznávání a pojmenování obrázků apod.

Cvičebnice pro lidi po poškození mozku

Praktická cvičení z oboru kognitivní rehabilitace. Pomáhá pacientům po poranění mozku.

Neumím to říct

Pracovní listy určené pro pacienty po cévní mozkové příhodě, traumatu nebo jiném poškození mozku. Nabízí trénink komunikace a artikulace prostřednictvím zábavných her a cvičení.

Vědomostní pexeso

Pexeso vhodné pro reedukaci afázie zábavnou formou. Ke kartičce se zadáním hledáte kartičku se správnou odpovědí. Pexesa mají různá témata, od památek a hlavních měst po filmové hlášky a zahraniční kuchyni. Vyberte si to, které vás bude bavit 🙂

Pondělí či pátek, vždy má někdo svátek

Pracovní listy připravené primárně pro osoby s afázií a kognitivním deficitem plné rébusů a úkolů na každý den.

Pracovní listy pro trénink konverzace

Soubor 10 kapitol pro trénink konverzace. Každá kapitola představuje jedno téma z každodenního života a podněcuje ke konverzaci.

Pracovní listy pro reedukaci afázie

Komplexní čtyřdílný materiál vydaný Klubem afasie. Najdete tu úlohy na výbavnost slov, psaní, čtení, pojmenování, porozumění slovům, větám, sémantickou facilitaci a další.