Menu

Ergo Aktiv

ERGO Aktiv, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která zvyšuje kvalitu života především mladších lidí, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, úraz hlavy, nebo jiné získané poškození mozku. Pomocí moderních neurorehabilitačních přístupů jim pomáhá k návratu do aktivního života, aby mohli opustit roli pacienta a opět se stali nezávislými.

Služby jsou zaměřené individuálně, vycházejí z osobních cílů klienta, jeho možností, schopností a přání. ERGO Aktiv společně s klientem vytvoří individuální terapeutický plán, na jehož plnění pracuje klient s ERGO Aktiv odborníky (ergoterapeuty, fyzioterapeuty, sociálními pracovníky, psychoterapeuty, logopedy, rehabilitačními lékaři).

Poskytované služby:

  • bezplatná odborná poradna,
  • intenzivní a cílené neurorehabilitace,
  • denní stacionář – tříměsíční intenzivní program,
  • odpolední rehabilitační skupiny,
  • dlouhodobé provázení obtížnou životní situací,
  • psychoterapie a psychologická podpora blízkých pacientů,
  • provázení v rámci sociální rehabilitace,
  • podpora při návratu do zaměstnání,
  • terénní rehabilitace – návštěva terapeuta v domácím prostředí klienta,
  • workshopy pro zaměstnance firem věnované prevenci vzniku cévní mozkové příhody a work-life balance.

Videa pro domácí neurorehabilitaci

Tým ERGO Aktivu natočil sérii videí, které můžete využít k domácí rehabilitaci. Videa se věnují různým oblastem např. stoj a rovnováha, vstávání z lůžka, přesuny, cvičení horních a dolních končetin, ale najdete tu také praktické tipy k senzorické stimulaci nebo tréninku jemné motoriky (česání, krájení, otevírání lahve apod.).

Zpravodaj (Neuro)Plastelína

ERGO Aktiv vydává čtyřikrát do roka zpravodaj, kde sdílí užitečné informace o problematice získaného poškození mozku, představuje aktuální projekty nebo příběhy svých klientů. Aktuální číslo i předchozí vydání najdete níže.

Pokud potřebujete zkonzultovat svoji životní situaci, nasměrovat své další kroky, zavolejte do bezplatné poradny na telefon +420 732 542 529 nebo zašlete email na poradna@ergoaktiv.cz.

Více informací: www.ergoaktiv.cz.