Menu

Co je afázie

a jak funguje

Afázie je porucha porozumění a tvorby řeči.

Vzniká v důsledku narušení řečového centra v mozku, nejčastěji při cévní mozkové příhodě, ale také při nádorových onemocněních nebo úrazu hlavy.

Co je afázie

Co je afázie

Afázie může mít různé formy a stupně, a ovlivnit různé aspekty komunikace. Lidé s afázií mohou mít obtíže s hledáním správných slov, s porozuměním slov, která slyší nebo se čtením a psaním. Je důležité si uvědomit, že lidé s afázií mají potíže s komunikací, ale to neznamená, že jsou méně inteligentní. Afázie ovlivňuje schopnost komunikace a neovlivňuje intelekt nebo jiné kognitivní funkce.

Lék na afázii bohužel neexistuje. Jedinou formou léčby je logopedická terapie a každodenní trénink řeči. Podívejte se na pomůcky, se kterými můžete doma procvičovat.