Menu

Pracovní listy na tvorbu vět

Klinická logopedka a předsedkyně Asociace klinických logopedů Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová ve spolupráci s ilustrátorkou Evou Válkovou vytvořila materiály věnované rozvoji slovní zásoby a následné tvorbě slovních spojení a vět.

Listy jsou tématicky řazené. Pracují se známou a frekventovanou slovní zásobou z obasti kuchyně, osobní hygieny, povolání, volnočasových aktivit a tradic. Najdete v nich typy úloh, jako například propojení slova a vyobrazení, dosazení správného výrazu do věty nebo výběr předmětů potřebných k určité činnosti. Doporučuji konzultovat s vaším klinickým logopedem, zda je vhodné zařazení tohoto typu cvičení.