Menu

Cerebrum je pacientská nezisková organizace působící od roku 2007. Sdružuje lidi, kteří utrpěli poškození mozku, jejich rodinné příslušníky a pečující. Provozuje komunitní centrum – bezpečné místo pro každého, prostor pro vzájemnou motivaci a podporu. Pro své členy pořádá výlety, rekondiční pobyty a pravidelné zájmové kroužky.

Mezi členy patří lidé po mozkové příhodě, po úrazech hlavy (nehody, pády při sportu apod.) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob a nádorů. V Cerebru se snaží poskytovat rady a pomoc také rodině pacienta, jeho pečovatelům a příbuzným. Cerebrum poradna pomáhá v nelehkých životních situacích – po telefonu, emailem ale nejraději osobně. Předávají praktické rady, sdílí cenné zkušenosti a někdy prostě jen naslouchají.

Cerebrum poskytuje skupinový trénink kognitivních funkcí tzn. trénink paměti, pozornosti, myšlení, verbálních či zrakově-prostorových schopností, zpracovávání informací, zkrátka vše, co pomáhá zlepšovat se v aktivitách každodenního života. Dále organizuje skupinový kondiční trénink fyzických funkcí, logopedické a psychologické konzultace. Pravidelně pořádá šachový kroužek, tvořivá odpoledne, odpoledne s muzikoterapií, zajímavé přednášky a výlety. Více informací najdete na: cerebrum2007.cz.

Poskytované služby:

  • komunitní centrum,
  • skupinový trénink paměti a kognitivních funkcí,
  • skupinový kondiční trénink,
  • logopedická poradna,
  • psychologická poradna,
  • poradna pro pečující.

Kontakt

Adresa: Křižíkova 56/75A, Karlín, 186 00 Praha 8
email: info@cerebrum2007.cz
všeobecné informace: +420 773 540 589
poradna: +420 775 577 701