Menu

Co je afázie

a jak funguje

Afázie je porucha porozumění a tvorby řeči.

Vzniká v důsledku narušení řečového centra v mozku, nejčastěji při cévní mozkové příhodě, ale také při nádorových onemocněních nebo úrazu hlavy.

Co je afázie

Terapie

Lék k léčbě afázie není. Proto je pro obnovu řeči a porozumění důležité včasné zahájení logopedické terapie. Další formy terapie jsou voleny dle individuálních potřeb pacienta. Většinou se jedná o kombinaci ergoterapie, fyzioterapie a psychoterapie. O pomoc se sestavením léčebného plánu požádejte ošetřujícího lékaře. Přečtěte si, s čím mohou jednotlivé formy terapie vašemu blízkému pomoci.

Logopedie

Logopedie pomáhá s obnovou komunikačních dovedností, ať už jde o problémy s porozuměním, produkcí řeči nebo čtením a psaním. Využívá množství přístupů a pomůcek. Aby byla logopedická terapie efektivní, je třeba aby pacient procvičoval i doma. Nezbytná je podpora rodiny a blízkých, kteří fungují jako komunikační partneři.

Najděte si logopeda v blízkosti svého bydliště a k tomu procvičujte řeč každý den i z domova.

Pomůcky je lepší vybírat a zakoupit vždy po konzultaci s vaším logopedem. Abychom vám pomohli s orientací, jaké pomůcky na trhu existují, připravili jsme pro vás přehled nejpoužívanějších pomůcek. Cílem je vybrat takové pomůcky, které budou vyhovovat potřebám vašeho blízkého a budou ho / ji bavit.

Ergoterapie 

Ergoterapie nabízí různá cvičení, která pomáhají překonat fyzické, psychické a sociální obtíže související s následky poranění mozku. Cílem ergoterapie je opětovné získání samostatnosti a navrácení k plnohodnotnému životu.

Pokud vás zajímá, co všechno práce ergoterapeuta obnáší, přečtěte si rozhovor s ergoterapeutkou Bc. Simonou Koutnou Ježkovou.

Fyzioterapie

Fyzioterapie slouží ke zlepšení funkčnosti těla a pohybového aparátu prostřednictvím různých terapeutických cvičení a rehabilitace. Cílem fyzioterapie je snížit bolest, zvýšit pohyblivost, posílit svaly, zlepšit koordinaci a celkově zvýšit kvalitu života pacientů po poranění mozku.

Přečtěte si rozhovor se zkušeným fyzioterapeutem Mgr. Václavem Kruckým, který s námi sdílel co vše může fyzioterapie nabídnout pacientům po cévní mozkové příhodě.

Psychoterapie

Rozvoj afázie je velká psychická zátěž. Váš blízký může ztrácet naději a motivaci, které jsou ale pohonem k dalšímu cvičení a následné šanci na zlepšení. Dejte mu čas, ale zároveň mu nabídněte odbornou pomoc.