Menu

Co je afázie

a jak funguje

Afázie je porucha porozumění a tvorby řeči.

Vzniká v důsledku narušení řečového centra v mozku, nejčastěji při cévní mozkové příhodě, ale také při nádorových onemocněních nebo úrazu hlavy.

Co je afázie

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda, známá jako mrtvice, je akutní onemocnění mozku, které může mít vážné následky. Příčinou mrtvice je obvykle náhlé přerušení prokrvení mozku, což může být způsobeno například trombem (krevní sraženinou) nebo krvácením do mozku.

Symptomy

Symptomy mrtvice se mohou lišit v závislosti na typu a závažnosti onemocnění, ale obvykle zahrnují:

  • náhlou slabost nebo ochrnutí těla (většinou jednostranně – pravá ruka i noha),
  • spadlý koutek (příp. jazyk je po vyplazení nakřivo),
  • náhlé narušení řeči (řeč je nesrozumitelná, postrádá smysl, nebo špatná artikulace),
  • problémy s viděním,
  • urputnou bolest hlavy,
  • zmatenost,
  • nebo ztrátu vědomí.

Spadlý koutek

Ochrnutí pravé poloviny těla

Náhlé narušení řeči


Co v takové chvíli dělat

Užitečným heslem je: “čas je mozek”. Vyjadřuje skutečnost, že čím dříve se pacient dostane do nemocnice, tím mohou být dopady mozkové příhody mírnější. Léčba může zahrnovat například podání trombolytik (léků, které rozpouští krevní sraženiny) nebo chirurgický zákrok.

Některé léčebné metody je možné použít pouze v tzv. “časovém okně”, tedy ne po uplynutí delší doby. Proto, pokud si u někoho všimnete příznaků mrtvice, okamžitě volejte zdravotnickou záchrannou službu.


Co nedělat

Je důležité mrtvici co nejdříve rozpoznat a léčit, aby bylo možné minimalizovat její následky. Pokud by váš blízký trval na tom, že to nic není a chtěl jít nepříjemné stavy zaspat, nenechte jej.

Zároveň nepodceňujte jednotlivé symptomy – pokud se stav projevuje např. spadlým koutkem, ale k ochrnutí části těla nedochází, stále se může jednat o mrtvici a je potřeba urychleně zavolat zdravotnickou záchrannou službu.


Prevence

Prevence mrtvice zahrnuje několik opatření, jako je pravidelná kontrola krevního tlaku, vyvážená strava a pravidelná tělesná aktivita. Důležité je také přestat kouřit a omezit konzumaci alkoholu.