Menu

Soubor pracovních listů určených pro pacienty po cévní mozkové příhodě, traumatu mozku či jiném poškození mozku, kteří mají obtíže s komunikací, artikulací či obecně s jazykovým vyjadřováním.

Listy obsahují cvičení z oblasti slovních automatismů, grafomotoriky, hry se slovy, doplňování háčků a čárek, koncových hlásek, rýmů apod. Jsou skvělou pomůckou při náročné rehabilitaci, bohatým zdrojem podnětů a nápadů. Své využití najdou i při práci s lidmi s kognitivním deficitem. Pracovní listy můžete objednat na webu nakladatelství Portál.