Menu

Papírové pomůcky

Pracovní listy na tvorbu vět

Klinická logopedka a předsedkyně Asociace klinických logopedů Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová ve spolupráci s ilustrátorkou Evou Válkovou vytvořila materiály věnované rozvoji slovní zásoby a následné tvorbě slovních spojení a vět. Listy jsou tématicky řazené. Pracují se známou a frekventovanou slovní zásobou z obasti kuchyně, osobní hygieny, povolání, volnočasových aktivit a tradic. Najdete v nich typy úloh, jako například propojení slova a vyobrazení, dosazení […]

Logopedie v pohodě a s respektem

Klinická logopedka MUDr. Mgr. Barbora Orendáčová vypracovala pro své klienty soubor materiálů, který je k nalezení na jejích webových stránkách. S laskavým svolením autorky zde sdílíme odkaz na procvičování, rozdělené podle druhu cvičení. Materiály jsou přehledné, obsažné, dají se jednoduše tisknout v černobílé i barevné verzi a odráží se v nich dlouholeté zkušenosti autorky. Použité piktogramy je možné využít při práci s dospělými […]

Můj blízký má řečovou poruchu – Logopedická pomoc po cévní mozkové příhodě

Úplná novinka na trhu, kniha logopedky Mgr. Markéty Kleinerové s ilustracemi Josefa Kleinera. Kniha formátu A4 velmi šikovným způsobem kombinuje 80 stran pracovních listů a 36 textových stran, které se věnují rozšířeným mýtům o afázii, popis různých typů afázie, forem rehabilitace, tipy na komunikaci s člověkem s afázií, aktivity, které člověka s afázií rozvíjejí, na co nezapomínat během terapie řeči a komunikace. […]

Levou zadní – čeština jako druhý jazyk – pracovní sešit

Pracovní sešit, stejně jako učebnice Levou zadní I, je primárně určen studentům s odlišným mateřským jazykem ve věku 14–18 let. Posloužit může ale i lidem s afázií k procvičování základních komunikačních témat z běžného života.

Levou zadní I – čeština jako druhý jazyk – učebnice

Učebnice je primárně určena studentům s odlišným mateřským jazykem ve věku 14–18 let. Posloužit může ale i lidem s afázií k procvičování základních komunikačních témat z běžného života.

Sešity Procvičování řeči a slovní zásoby

Sešity s úkoly k procvičování řeči a slovní zásoby. Primárně byly vydané pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, jsou ale využitelné i pro lidi s afázií.

Globální čtení

Pomůcka, která umožňuje sestavení vlastních pracovních listů k procvičování řeči. Listy je možné editovat a tedy obměňovat cvičení i obrázky dle individuálních potřeb vašeho blízkého.

Terapeutický materiál afázie – Kolínka

Pracovní listy nabízí plno úkolů k procvičování psaní, čtení, rozpoznávání a pojmenování obrázků apod.

Cvičebnice pro lidi po poškození mozku

Praktická cvičení z oboru kognitivní rehabilitace. Pomáhá pacientům po poranění mozku.

Neumím to říct

Pracovní listy určené pro pacienty po cévní mozkové příhodě, traumatu nebo jiném poškození mozku. Nabízí trénink komunikace a artikulace prostřednictvím zábavných her a cvičení.