Menu

Pracovní listy pro trénink konverzace

Soubor 10 kapitol pro trénink konverzace. Každá kapitola podněcuje ke konverzaci na téma z každodenního života – společenský život, zdraví, příroda, oslavy a svátky, jídlo, návštěva nového města apod.

Pomůcka je vhodná pro práci ve skupině osob s afázií, ale také s jednotlivci. Symboly v pracovních listech označují zaměření cvičení, např.: psaní, asociace, poslech, diskuze, hraní rolí, čtení, opakování. Materiál je vytvořen především pro osoby s lehčím či středně těžkým stupněm poruchy řeči. 

Pracovní listy můžete pořídit na webu