Menu

Pracovní listy pro reedukaci afázie

Kvalitní terapeutický materiál z Klubu afasie, neziskové organizace, která podporuje lidi s afázií už od roku 2000.

Jde o komplexní čtyřdílný materiál určený pro terapeuty, kteří pracují s lidmi s afázií. Proto se poraďte se zástupci Klubu nebo s ošetřujícím logopedem, které listy jsou pro vašeho blízkého vhodné, podle čeho vybírat jednotlivá cvičení a jak s nimi pracovat.

V pracovních listech najdete úlohy na výbavnost slov, psaní, čtení, pojmenování, porozumění slovům, větám, sémantickou facilitaci a další. Každý pracovní list má v horní části stránky zkratku, která značí jaká oblast se v daném cvičení procvičuje.

Autorkami jsou zkušené logopedky Zuzana Konůpková, Alena Dušková, Jana Schaeferová, Lenka Kvardová, Kristina Horníková, Jolana Koberová, Štěpánka Neugebauerová, Tereza Pakostová, Lucie Nohová a Alžběta Větrovská Zemánková.

Zjistit více o aktivitách klubu