Menu

Elektronické pomůcky

Wordwall

Webová stránka pro tvorbu vlastních interaktivních materiálů pro terapii řeči.

Umíme česky

Procvičování českého pravopisu online.

Tactus Therapy

Webová stránka nabízející demo verze aplikací k terapii řeči a paměti. Pouze v angličtině.

Kurz češtiny – 11 000 slov

Aplikace k memorování českých slovíček. Nabízí opakování abecedy a základních pojmů nebo trénink jednoduchých frází.

Kurz češtiny – 5 000 frází

Aplikace určená pro cizince – samouky, která ale může posloužit i lidem s afázií.

Křížovky

Tradiční křížovky v online podobě. Vhodné pro trénink výbavnosti slov a paměti.

Aplikace Čeština levou zadní

Aplikace primárně cílená na zahraniční studenty, kteří se chtějí naučit česky. Může dobře posloužit i lidem s afázií.

Řečový asistent

Aplikace umožňující alternativní způsob komunikace pro lidi s těžkou poruchou mluveného nebo psaného projevu.

AfaSlovník

První logopedická aplikace pro léčbu afázie v Česku. Nabízí samostatné intenzivní procvičování řeči zábavnou formou.