Menu

Co je afázie

a jak funguje

Afázie je porucha porozumění a tvorby řeči.

Vzniká v důsledku narušení řečového centra v mozku, nejčastěji při cévní mozkové příhodě, ale také při nádorových onemocněních nebo úrazu hlavy.

Co je afázie

Projevy afázie

Afázie se může projevit různými způsoby, ať už plíživě, pozvolným zapomínáním slov a narušením vět (tzv. Primárně progresivní afázie), a nebo častěji náhle vzniklým narušením řeči, kdy člověk neodpovídá na dotazy, nerozumí na co se ho ptáte, zaměňuje slova, hlásky či slabiky, má narušenou gramatickou strukturu jazyka.

Abyste afázii lépe porozuměli, podívejte se na symptomy, které se mohou projevit. Neplatí, že se vyskytují všechny najednou. Vždy se jedná o individuální narušení, které je potřeba dobře zmapovat ve spolupráci s klinickým logopedem. Obecně se dá říci, že co člověk s afázií, to vlastní typ afázie.


Nonfluentní projev

„Neplynulý“ projev – těžkopádná řeč s pomalým tempem působící monotónně, jednoslovná sdělení popř. krátké věty (většinou max. 3–4 slovné) s chybami větné stavby. Řeč je neplynulá, vyjádřit se trvá neúměrně dlouho. V projevu často chybí předložky nebo slovesa, na slova si musí dlouho vzpomínat.

Příklad: „Děti…….přišel, přišly….návštěva……domů.”

Fluentní projev

Řečové tempo je rychlé, ale řeč může být obsahově prázdná. Věty nedávají smysl.

Příklad: „Já nemoglu, bikne rádle, kolem krádio a pak přišel.”

Poruchy porozumění

Člověk nerozumí výzvám nebo delším sdělením, neukáže na předměty, potřebuje se na řeč více soustředit. V takovém případě komunikujte ideálně v tichém klidném místě s jedním komunikačním partnerem.

Na výzvu „Ukažte mi dveře, a pak okno.” ukazuje pouze okno. Většinou si narušené porozumění neuvědomuje, o to se s touto formou afázie hůře pracuje. Váš blízký může mít pocit, že ho zkoušíte z nesmyslů.

Sémantické parafázie

Záměny významů, například místo „rukavice” používá slovo „nohavice”.  Může se jednat i o záměny bez zřejmé souvislosti.

Fonemické parafázie

Záměny hlásek ve slově, např. „klokotoč” místo „kolotoč”.

Anomie

Člověk s tímto typem afázie si nemůže vzpomenout na určité slovo, třeba na slovo „knížka“. Často od něj slyšíte věty jako: „Tady to, no, jak se to jmenuje..”

Narušení gramatiky

V řeči chybí skloňování, časování, předložky a další gramatické jevy, např.: „Snídaně rohlík, pak kafe, ven, pes..”

Neologismy

Člověk s afázií tvoří neexistující slova, např. na otázku: „Co děláte v práci?” odpovídá: „Já jsem klikelačka”.

Perseverace

Člověk s tímto typem afázie ulpívá na předchozím úkolu. Například po počítání od 1 do 10 jdeme k dalšímu úkolu, vyzveme jej k vyjmenování dnů v týdnu, ale on opět počítá: „jedna, dva, tři, čtyři”.

Perseverace je potřeba tlumit. Nenechte v nich svého blízkého setrvávat, dejte mu / ji chvíli si odpočinout a pokračujte později.

Echolálie

Opakování slyšeného. Na otázku: „Jak se máte?” odpovídá stejně: „Jak se máte?”.

Verbální stereotypie

Stereotypní opakování slabiky (Ta-Ta, Ta-Ta“), slova (neda – neda“) či věty (To je špatný“).