Menu

První aplikace k léčbě afázie v Česku byla vyvinuta s cílem poskytnout moderní pomůcku dospělým pacientům. Umožňuje procvičovat samostatně a zábavnou formou. Nabízí fotografie nejfrekventovanějších slov českého jazyka, každé je doplněné textem a zvukovou nahrávkou.

Aplikace je tvořena slovníkovou a testovou částí. Slovníková část slouží k obnově a upevňování slovní zásoby, kde procvičujete slova členěná do významových kategorií (ovoce, zvířata, barvy, předměty denní potřeby apod.). V testové části si nastavíte konkrétní testy na míru podle toho, co je třeba procvičit. Volíte si mezi procvičováním poslechu, psaní, čtení nebo mluvení.

Testy můžete nastavovat ve spolupráci se svým logopedem, který přes svůj logopedický účet může nahlížet do vašeho profilu, provádět úpravy a ve statistikách sledovat vaše pokroky nebo problematické oblasti.

Vhodné pro: mobilní telefon, tablet, počítač
Operační systém: iOS, Android, Windows
Cena: zdarma
Www: afaslovnik.cz

Ukázky aplikace

Vzkazy od autorek AfaSlovníku

Zuzka pro vás více než 8 let vytváří aplikaci AfaSlovník a snaží se šířit povědomí o afázii mezi širokou veřejnost. Podívejte se na video, ve kterém vysvětluje jak AfaSlovník s léčbou afázie pomáhá a jaké oblasti řeči vám umožní procvičovat.
Lucka se setkává s pacienty s afázií na Neurologickém oddělení ve FN Královské Vinohrady v Praze. Jako první přinesla myšlenku vytvořit moderní pomůcku pro dospělé pacienty, která by nahradila zastaralé papírové pomůcky nebo pomůcky věnované terapii řeči dětí. A tak vznikl AfaSlovník. Ve videu vysvětluje, proč je intenzivní terapie řeči důležitá, a jak AfaSlovník vhodně doplňuje terapii s klinickým logopedem.