Menu

Logopedie v pohodě a s respektem

Klinická logopedka MUDr. Mgr. Barbora Orendáčová vypracovala pro své klienty soubor materiálů, který je k nalezení na jejích webových stránkách. S laskavým svolením autorky zde sdílíme odkaz na procvičování, rozdělené podle druhu cvičení. Materiály jsou přehledné, obsažné, dají se jednoduše tisknout v černobílé i barevné verzi a odráží se v nich dlouholeté zkušenosti autorky. Použité piktogramy je možné využít při práci s dospělými a s osobami s afázií.

V sekci Výslovnost najdete obsáhlý materiál určený k nácviku správné výslovnosti, hesla jsou doprovázena piktogramy ze souboru ARASAAC určených pro alternativní a augmentativní komunikaci a jsou tříděna dle umístění požadované hlásky ve slově. Každá kategorie obsahuje také seznamy slov bez obrazového doprovodu a věty k procvičování.

Další sekce se zaměřuje na procvičování slovní zásoby, jednotlivé pracovní listy jsou sestavené podle sémantických kategorií a opět obsahují slova psaná hůlkovým písmem doprovázená piktogramy a v úvodu je jednoduchý popis, jak s nimi pracovat. Tyto úkoly jsou vhodné pro osoby s afázií. V podkategorii Další pracovní listy jsou k nalezení pracovní listy s různými úlohami, například přiřazovaní podřazených slov ke kategorii, cvičení s protiklady, náměty na cvičení výbavnosti.

Pracovní listy ze sekce Gramatika jsou také vhodné pro osoby s afázií a obsahují například cvičení: skládání piktogramů do vět, použití zvratného zájmena se/si, přechylování, tvorba množného čísla, cvičení na rody a na předložky.

Další sekce nabízejí pracovní listy na procvičování zrakového vnímání, sluchového vnímání a také logopedické pexeso. Tyto sekce jsou již primárně vhodné pro dětské klienty.

Moc děkujeme!