Menu

Levou zadní – čeština jako druhý jazyk – pracovní sešit

Pracovní sešit, stejně jako učebnice Levou zadní I, je primárně určen studentům s odlišným mateřským jazykem ve věku 14–18 let. Posloužit může ale i lidem s afázií k procvičování základních komunikačních témat z běžného života.

Pracovní sešit se soustředí na slovní zásobu, gramatiku a psaní. Věnuje se také nácviku výslovnosti a pravopisu. Najdete v něm cvičení na doplňování diakritiky, procvičování zvratných zájmen, sloves, hlásek a samohlásek, přiřazování slov k obrázkům, popis obrázků vlastními slovy atp.

Doporučujeme využití této pomůcky konzultovat s logopedem. Poradí vám, která cvičení jsou pro vašeho blízkého vhodná.

K objednání na e-shopu Meta.