Menu

Procvičování českého pravopisu online. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení pro všechny oblasti českého jazyka.

Přínosným cvičením jsou texty s doprovodnými otázkami, které testují porozumění danému textu. Cvičení jsou využitelná především u osob s tzv. dysgramatismem a agramatismem, tedy s poruchou dovednosti tvořit gramaticky správné tvary v daném jazyce. 

V nastavení si zvolte pouze cvičení pro uživatele, kteří mají češtinu jako druhý jazyk. Tím se nejvíce přiblížíte cvičením, která budou efektivní pro terapii afázie.

Vhodné pro: počítač
Operační systém: Windows
Cena: zdarma
Www: umimecesky.cz
Stáhnout aplikaci pro počítač