Menu

Aplikace Řečový asistent je nástrojem pro augmentativní a alternativní komunikaci (AAK).  AAK neboli komunikační metody používané k doplnění nebo nahrazení mluveného či psaného projevu pro osoby se zdravotním postižením. Tato aplikace je určena pro osoby s těžkou poruchou řeči, které ale dokáží číst a rukou ovládat zařízení určená ke komunikaci. 

Aplikace umožňuje vytvářet kategorie a zařazovat do nich slova a fráze, která jsou vidět na velkých tlačítkách. Následně stiskem tlačítek tvoříte zprávy, které jsou zobrazeny nebo přečteny nahlas. Je možné napsat také libovolný text, který je následně přečten. Hlas není součástí aplikace, používají se hlasy nainstalované ve vašem zařízení.

Vhodné pro: mobilní telefon, tablet, počítač
Operační systém: dostupné pouze pro Android a Windows
Cena: zdarma
Stáhnout aplikaci pro telefon, počítač