Menu

Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Interaktivní kniha s 27 tématy, které se vztahují ke kalendářnímu roku a tematicky pokrývají oblasti z české historie a kultury. Kniha je určena pro práci se seniory, s dlouhodobě nemocnými či s lidmi s handicapem.

Každé téma je naplněno náměty a úkoly, v nichž se prolíná práce se vzpomínkami (reminiscence) s trénováním paměti. Vše je zpracováno tak, aby bylo možné knihu použít bez přípravy. Kniha je využitelná pro individuální i skupinovou práci.

Kniha je dobrou pomůckou pro zkrácení dlouhé chvíle, pro zlepšování kognitivních schopností a zároveň pro udržení dobré orientace v čase. V rodinném prostředí dává publikace množství podnětů ke zpestření společně stráveného času a poskytuje inspiraci k mezigeneračnímu sblížení.

Knížku můžete objednat na webu nakladatelství Portál.