Menu

Shrnutí závěrů aktuálních studií na téma afázie

Klinická logopedka Mgr. Simona Hlaváčová, které tímto chceme poděkovat, připravila pro web cojeafazie.cz shrnutí nejnovějších vědeckých poznatků o afázii. Jde o příspěvek odbornějšího rázu, ale věříme, že si své čtenáře najde. Simona pravidelně přispívá svými články na web Asociace klinických logopedů, a díky její snaze mohou čeští logopedi čerpat informace z odborných článků z celého světa.

Shrnutí závěrů ze studií na téma afázie

Studie probíhaly mezi lety 2019–2022. V článku naleznete témata jako očekávání vs. prognóza u osob s afázií po cévní mozkové příhodě, základní informace, které by měly být pacientům a jejich blízkým poskytnuty ze strany logopeda, jak zlepšit řečovou produkci u osob s Wernickovou afázií, informace přímo od osob s afázií o tom, co jim nejvíce pomáhalo v terapii, primární progresivní afázie ve výzkumu, srovnání efektivity různých druhů terapie nebo specifika komunikace rodičů s afázií s malými dětmi.

Všechny informace jsou ozdrojované a podložené výzkumy.