Menu

Změny v povinnostech nebo pracovní době při návratu do práce

Návrat do zaměstnání pro vás může znamenat změny ve vašich pracovních povinnostech nebo pracovní době a možná budete potřebovat speciální vybavení nebo úpravu pracovního prostředí. Tyto informace je však nutné nejprve vykomunikovat s vaším zaměstnavatelem. Velmi užitečné je získat o vašich specifických potřebách písemné potvrzení od vašeho lékaře.

Požádejte zaměstnavatele o kopii zásad pro návrat do práce po pracovní neschopnosti a o kopii popisu práce pro vaši současnou roli nebo jakékoli alternativní role, které zvažujete. To vám může pomoci být více v obraze o vašich možnostech.

Pokud se domníváte, že s vámi není zacházeno spravedlivě kvůli fyzickému nebo mentálnímu postižení, obraťte se na Ombudsmana (veřejného ochránce práv) nebo na Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením NFOZP, a požádejte je o radu. Případně si můžete vyžádat zastoupení právníkem.

Tento článek pro nás připravila firma CVAPP, která představuje online nástroj pro tvorbu profesionálních životopisů a motivačních dopisů. Děkujeme.