Menu

Rozhovor s fyzioterapeutem Mgr. Václavem Kruckým

Mgr. Václav Krucký se již více než 40 let věnuje rehabilitaci. Pracoval jako fyzioterapeut mimo jiné v Bavorsku, později byl přednostou ambulantního a lůžkového oddělení Nemocnice Ostrov. V rozhovoru s ním se dozvíme, jakou roli má fyzioterapie při terapii afázie.

Mgr. Václava Kruckého velmi ovlivnilo setkání s prof. Václavem Vojtou v devadesátých letech, od té doby se plně věnuje studiu jeho metody a inovativnímu provádění Vojtovy metodiky. Od roku 2016 rozvíjí koncept Vojtovy metodiky 2. generace (VM2G), do které zapracoval veškeré své poznatky. Svou praxi přesunul do Prahy na Polikliniku Pod Marjánkou. 

1. Dochází k Vám často lidé po CMP? Máte zkušenosti s osobami s afázií?

Máme zkušenosti s osobami s afázií, ale výsledky závisí ve velké míře na tom, jak včas a jak intenzivně se bude rehabilitace provádět. V době když jsem dělal přednostu rehabilitačního oddělení, tak jsme takovýchto pacientů měli poměrně hodně a musím říct, že z vojtovy metody mohou hodně profitovat a pro osoby s afázií není ani příliš limitující ani narušení komunikačních schopností, porozumění, protože ta metodika je reflexní, nevyžaduje přílišnou spolupráci pacienta, vše se odehrává na reflexní úrovni.

2. Co jim můžete u Vás v Centru včasné a intenzivní rehabilitace nabídnout?

Nabízíme reflexní terapii, neděláme nic zvláštního, složitého, ale vyvoláváme stisknutím určitých bodů takzvaný globální reflex, který umí opravovat chyby v centrální nervové soustavě. Člověk, který chce rehabilitovat prostřednictvím VM2G potřebuje tzv. domácího terapeuta, blízkou osobu, která po zaučení fyzioterapeutem bude provádět tu terapii v domácím prostředí každý den (i vícekrát denně), a bude s pacientem docházet na pravidelné kontroly. Je to sice časově i fyzicky náročné, ale vyplatí se to, protože to přináší objektivně dobré výsledky (přečtěte si kazuistiku Sáry).

3. Provádíte tedy klasickou Vojtovu terapii nebo nějakou její obměnu? Kdo je autorem? 

Provádíme intenzivní rehabilitaci VM2G. Je to modernizovaná uzpůsobená Vojtova metoda pro potřeby dospělých osob a seniorů. Autorem Vojtovy metody je prof. Vojta, dodnes se jeho metoda vyučuje. Já jsem postupně vyvinul takovou vlastní obměnu, která poskytuje pacientům větší komfort při cvičení a intenzivnější stimulaci. Cvičí se s molitanovými míčky, přes které se mačkají spouštěcí body.

V letech 2001–2003 jsem působil jako přednosta ambulantního a lůžkového oddělení rehabilitace Nemocnice Ostrov, kde jsem začal postupně rozvíjet doposud běžně užívanou Vojtovu metodiku, a to ve spolupráci s rodiči dětských pacientů, ponejvíce s rodiči dětí postižených motorickými poruchami. Cílem hledání nových způsobů terapeutické aplikace bylo usnadnění vlastního provádění metodiky rodiči, a zároveň minimalizování, v ideálním případě úplném odstranění, bolestí a diskomfortů, které reflexní stimulace Vojtovy metodiky u pacientů vyvolává.    

V rámci vývoje terapie VM2G se postupně začala využívat celá řada běžně dostupných pomůcek (balanční disky, molitanové míčky, nafukovací míče, cvičební gumové pásy, závaží, protiskluzné podložky aj.). Další stupeň rozvoje terapeutické metody si následně vyžádal vývoj nových, doposud nepoužívaných pomůcek, které necháváme pro pacienty a rodiče dětských pacientů vyrábět (speciální podložky, dětská závaží, cvičební háky a pásy, dva typy dětských cvičebních lůžek aj.).

Potřeba intenzivní terapie, zvláště u pacientů se závažnými zdravotními problémy, si vyžádala další vývoj sofistikovaných nástrojů, jako jsou robotická lůžka a speciální stimulační cvičební obleky. Na vývoji těchto pomůcek jsme pracovali řadu let, a jejich zdokonalování stále intenzivně pokračuje, viz video ukázky robotická VM2Grobotická VM2G – senioři.

4. Proč je u pacientů s poškozením mozku Vojtova metoda tak účinná?

Terapie Vojtovou metodou vyvolává globální reflex, který podporuje, v rámci plasticity mozkové tkáně, tvorbu nových spojů neuronové sítě, a tím zlepšuje funkci mozku, potažmo celého organismu, který mozek řídí. Globální reflex je doposud známou nejsilnější stimulací nervového systému (centrálního i periferního), neboť pro „svou práci“ využívá základní vývojový program prvního roku. 

5. Takže je určitě velmi důležitá motivace a výdrž v průběhu rehabilitace. Co byste pacientům vzkázal, aby neklesali na mysli? A jak dlouho by měli být připraveni, že budou cvičit? V řádu měsíců? 

Ano, je jistě důležitá motivace a výdrž ze strany pacienta, ale ještě více ze strany těch, kteří jim mohou rehabilitační péči poskytnout. Budu se opakovat, bez skutečně včasné a dostatečně intenzivní rehabilitace přijde motivace a výdrž pacientů vniveč. Rehabilitaci u neurologických pacientů je nutné počítat spíše na roky než na měsíce. Vzkázal bych jim: „Je to těžké, fyzicky i psychicky náročné, vyžaduje to váš čas a odolnost, ale teprve pak můžete čekat výsledky“.    

Naše tělo má zcela mimořádné regenerační schopnosti. Aby je mohlo využít a opětovně začít správně fungovat, potřebuje včasnou a intenzivní stimulaci pomocí globálního reflexu. Nutno si připomenout, že průběh, jak reparativních, tak i degenerativních změn, je nejintenzivnější v počátečních fázích. Pokud tyto první fáze nevyužijeme k reparaci, tak budou „využity“ pro degenerativní procesy. Pokud necháme těmto degenerativním procesům dostatečně dlouhou dobu, tak vytvoří anatomické a funkční prostředí, které již bude vůči možným změnám odolné až ireverzibilní. 

Naprostá většina pacientů po ataku CMP či jiném neurologickém postižení, má touhu dostat se zpět do normálního fungování, a tím i do běžného života. To, zda se tak stane, závisí na více faktorech. V prvé řadě v jakém rozsahu bylo poškození nervové tkáně, ale také na tom, zda se jim dostane či nedostane včasné a skutečně intenzivní rehabilitace, ideálně pomocí stimulace globálního reflexu. 

K vašim otázkám. Ano, je jistě důležitá motivace a výdrž ze strany pacienta, ale ještě více ze strany těch, kteří jim mohou rehabilitační péči poskytnout. Budu se opakovat, bez skutečně včasné a dostatečně intenzivní rehabilitace přijde motivace a výdrž pacientů vniveč. Rehabilitaci u neurologických pacientů je nutné počítat spíše na roky než na měsíce.       

6. S jakými dalšími diagnózami máte zkušenosti a úspěchy?

Dalo by se říci, že globálnímu reflexu je „poněkud lhostejno“, čím a jak došlo k poruše pohybového a s ním souvisejícího nervového aparátu. Jeho stimulace vede k normalizaci nejrůznějších poruch, ať již vznikly úrazem či neurodegenerativním procesem. Viz např. kazuistiky v mé knize. Často k nám docházejí pacienti s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí, poúrazovými stavy a s různými vývojovými poruchami.

7. Pokud se někdo chce stát Vaším pacientem, co pro to musí učinit? Jaký poukaz od praktického lékaře má přinést? 

Stačí zavolat na telefonní číslo 733 134 838 pro objednání do Prahy (Poliklinika Pod Marjánkou) nebo 777 939 527 do Karlových Varů (Rehabilitace Karlovy Vary s.r.o.). Také je možné objednat se zasláním zprávy na e-mail krucky.vaclav@gmail.com. Potřebujete pouze poukaz na fyzioterapii od ošetřujícího lékaře.

8. Samotné cvičení je tedy na pojišťovnu, ale jsou s léčbou u Vás spojeny ještě nějaké vedlejší náklady? Jak je to například s léčebnými pomůckami? 

Máme zkušenost s domácími terapeuty, které platila rodina a oni jezdili za pacientem domů. To je model, který se osvědčil. Jinak je potřeba počítat s hrazením rehabilitačních pomůcek z vlastních zdrojů, neboť to pojišťovny většinou nehradí. Jedná se o molitanové míčky, balanční a protiskluzové podložky, závaží, vibrátory, podložky s náklonem. Pomůcky se postupně přidávají, čímž se zvyšuje intenzita cvičení.

9. Vaším velkým úspěchem z poslední doby je sestrojení robotického lůžka. Dokonce jste za něj dostal ocenění Czech DIGI@MED Award. Co na něm porota ocenila nejvíce? 

Porotě se líbilo, že intenzivně spouští globální reflex bez terapeuta a zároveň nevyvolává u pacientů únavu ani u delšího cvičení, půl až tři čtvrtě hodiny trvajícího. Jsou pacienti, kteří si lůžko pořídili i domů, nejčastěji pacienti po míšních úrazech. Můžou tak cvičit každý den intenzivně i několikrát denně a nepotřebují k tomu nikoho dalšího, jednoduše lůžko spustí přes počítač nebo mobilní telefon. U robotického lůžka využíváme cvičební oblek se zabudovanými míčky a vibrátory, které pacientovi stimulují reflexní zóny. Chodí na něj cvičit jak osoby, které nemají, kdo by jim tak často doma s cvičením pomáhal, nebo třeba lidé na invalidním vozíku. Navíc reflex je na něm vyvoláván zatím v nejvyšší možné dosažené intenzitě.