Menu

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., neurolog, FN Královské Vinohrady

Profesor Kalvach získal svou atestaci v neurologii již v roce 1975 a dlouhodobě se zajímá o řeč a afázii. Díky tomu může sdílet bohaté zkušenosti, co prožívá ve svém nitru člověk, kterého afázie z ničeho nic postihne, frustraci a zoufalství, které mohou vést až ke stavu hluboké beznaděje. Zároveň upřesňuje, že není jen jedna forma afázie, ale popisuje různé její formy.

Svůj příspěvek profesor Kalvach doprovází úryvkem textu brazilského spisovatele Riccarda Gaspariho, který prodělal mrtvici a ztratil řeč. Poté, co se mu řeč vrátila, popsal, jak se cítil.