Menu

Česká alzheimerovská společnost

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. (ČALS) od roku 1997 zlepšuje život lidí s demencí a těch, kteří
o ně pečují. ČALS usiluje o to, aby lidé s demencí získali co nejdříve správnou diagnózu, kterou bude
následovat vhodná terapie zahrnující psychosociální intervence. Podporuje co nejdelší setrvání
člověka s demencí v domácím prostředí. Snaží se přispět ke zvyšování kvality institucionální péče a
šířit dobrou praxi v regionech prostřednictvím sítě kontaktních míst.

Přenáší úspěšné zahraniční know-how. Věnuje se vzdělávání laických i profesionálních pečujících. Pořádá konferenci Pražské gerontologické dny a vydává řadu informačních materiálů, knih a pomůcek. Zvyšuje povědomí veřejnosti o demenci. ČALS je respektovaným členem mezinárodních organizací. Další informace o konkrétních službách a projektech najdete na tomto odkazu.

Ačkoli afázie vzniká obvykle v důsledku mrtvice nebo poškození mozku, určitý typ afázie (primární
progresivní afázie) může vzniknout i v důsledku pomalé degenerace mozku při některých typech
demence, jako je Alzheimerova choroba.

Člověk s jakýmkoli typem demence bude časem potřebovat další podporu a pomoc. Je důležité
myslet na případné změny, které budou muset pečující v domácnosti provést, možnosti propojení
služeb a podpory, aby se člověku s demencí dařilo doma co nejlépe. Je dobré uvažovat o tom, že
s postupem nemoci vyvstane otázka zajištění příspěvku na péči, úpravy svéprávnosti atd. I proto
nabízí Česká alzheimerovská společnost odborné sociální poradenství lidem, kteří pociťující problémy
s pamětí nebo se o někoho s demencí starají. Na osobní či telefonickou konzultaci se můžete
objednávat na tel. 283 880 346.


Pokud vnímáte problémy se slovní zásobou nebo pamětí, můžete vyzkoušet naše Sešity pro trénování
kognitivních funkcí
, zdravotní pojišťovny na ně (většinou) přispívají až do výše 500,- Kč ročně.