Menu

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha

PaedDr. Eva Škodová, Mgr. Tereza Hladilová, Mgr. Michaela Chotěborová, Mgr. Jitka Mercelová, Mgr. Jaroslava Mrkvičková, Mgr. Denisa Strobelová, Mgr. Kateřina Šafářová, Mgr. Alžběta Zemánková