Menu

Úsek fyzioterapie – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Úsek fyzioterapie – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Rehabilitacní péce pro hospitalizované klienty protetiky. Fyzioterapie pro ambulantní pacienty.