Menu

Mgr. Karel Kupec Fyzioterapie

Mgr. Karel Kupec Fyzioterapie

Pod odborným vedením Vás a Vaše deti privedu na správnou cestu pohybu ve sportu i v bežných denních cinnostech. Spolecne odstraníme již vzniklé obtíže v podobe bolesti, omezení pohybu a nepríjemných pocitu.