Menu

Ergoterapie

Ergoterapie

s čím vám pomůže?

Ergoterapie vrací lidem soběstačnost a pomáhá jim nacvičit důležité dovednosti, které kvůli onemocnění nebo úrazu ztratili, například psaní, zavázání tkaniček u bot nebo zlepšení chůze.

Získejte soběstačnost

a vraťte se plnohodnotně do života

Cévní mozková příhoda nebo vážný úraz hlavy může ovlivnit motorické schopnosti, koordinaci, vnímání, paměť, psychické zdraví i sociální interakce.

Cílem ergoterapie je pomoci zlepšit nebo obnovit tyto schopnosti a dovednosti tak, aby lidé s afázií mohli žít co nejpohodlnější život. Ergoterapeuty nejčastěji najdete v nemocnicích a rehabilitačních centrech, ale také ve školách, domovech pro seniory a komunitních centrech.